Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Słuchowo i Umysłowo

O stowarzyszeniu

Pełna nazwa: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Słuchowo i Umysłowo "Uśmiech dziecka"

Stowarzyszenie wspiera działalność szkół i placówek zajmujących się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną słuchowo i umysłowo. Stwarza warunki do rozwoju psychoruchowego oraz społecznego dzieci i młodzieży. Wspiera prawidłowe funkcjonowanie rodziny dotkniętej niepełnosprawnością dziecka. Prowadzi działalność dobroczynną na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej słuchowo i umysłowo. Edukuje dorosłych w zakresie wiedzy o rozwoju, potrzebach i wychowaniu dzieci i młodzieży oraz doskonali umiejętności wychowawcze rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną słuchowo i umysłowo, Przy rocznym rozliczaniu dochodów można przekazać 1,5 % podatku na Stowarzyszenie działające na rzecz naszych uczniów, które od 26.09.2008 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

Jak przekazać swój 1,5%?

Podczas wypełniania zeznania podatkowego prosimy uwzględnić poniższe informacje:

Nazwa: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Słuchowo i Umysłowo "UŚMIECH DZIECKA"

Adres: ul. Pawła Stalmacha 90 42-700 Lubliniec

NIP: 575-179-61-08

KRS: 0000245422

Telefon: +48343563241

Fax: +48343563366

E-mail: usmiechdziecka@soswlubliniec.pl

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego: www.ekonomiaspoleczna.gov.pl